• http://www.gszyxy.com/983hk/992124.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/004.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/802625.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/0070.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/15439.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/744.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/53.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/4383.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/000938.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/7401.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/0049485.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/8843540.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/327668.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/15102.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/916.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/914229.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/08524.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/98.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/34416.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/850503.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/86064.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/08853.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/0561.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/17827593.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/213.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/211461.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/11046.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/84225276.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/3373.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/4192.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/462.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/27878.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/47.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/868.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/5448540.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/79674333.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/2359000.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/82862954.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/40243.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/45.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/178431.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/382474.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/42.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/369487.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/891946.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/9612077.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/1897.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/150081.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/61664.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/46747.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/706.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/29379.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/8014.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/321972.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/497.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/6600.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/353.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/0142.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/202.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/8666839.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/172327.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/38746312.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/61.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/49803.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/997378.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/646470.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/1878.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/52663439.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/559253.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/7458.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/99.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/58.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/88.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/198.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/8071.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/229497.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/8959.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/0757029.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/064208.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/055281.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/74455297.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/737075.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/930.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/916282.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/95981.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/7412.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/543.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/8222174.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/824.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/63.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/54.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/5252.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/3923535.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/26109.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/13223627.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/3354405.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/906304.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/1521.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/59791564.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/73655423.html
 • 凉山民族师范学校一原调研员接受纪律审查监察调查

  2018-03-30 11:16 来源:凉山州纪委监委 责任编辑:李洁

  凉山民族师范学校原调研员吉克木牛 接受纪律审查、监察调查


  凉山民族师范学校原调研员吉克木牛涉嫌严重违纪违法,目前正接受纪律审查和监察调查。

   

  吉克木牛简历


  吉克木牛,男,彝族,1957年2月生,四川越西人,大专文化。1974年3月参加工作,1974年4月加入中国共产党。

   

  1974年3月至1994年8月,先后在越西县城郊乡白马村任民办教师,凉山州农业学校任教师、政治部主任;

   

  1994年8月至2001年7月,任凉山州农业学校党委副书记;

   

  2001年7月至2008年5月,任西昌经济技术学校副校长;

   

  2008年5月至2012年3月,任凉山民族师范学校副校长;

   

  2012年3月至2017年3月,任凉山民族师范学校调研员;

   

  2017年3月退休。